Horhe Maswidal Kowingtona garşy söweşinden öň UFC bilen täze şertnama baglaşdy

  • 06.03.2022 08:10
  • 6222
Horhe Maswidal Kowingtona garşy söweşinden öň UFC bilen täze şertnama baglaşdy

Ýarym orta agramda UFC-niň titulyna öňki dalaşgär Horhe Maswidal Kolbi Kowingtona garşy söweşinden öň gurama bilen täze uzak möhletleýin şertnama baglaşdy. Netijede, ol UFC-niň iň ýokary hak alýan söweşijileriniň üçlügine girdi. Bu barada onuň menejeri Malki Kawa habar berdi diýip, mma.metaratings.ru belleýär.

“Promouşen bilen täze şertnama Horheni UFC-de iň köp girdeji gazanýan üç söweşijiniň birine öwürdi. Bu gowy iş, topar! Men UFC we Hanter Kempbella bu şertnama boýunça biziň bilen işleşendikleri üçin sagbolsun aýdýaryn” – diýip, Malki Kawa Twitterde ýazdy.

37 ýaşly Maswidal soňky gezek oktagona 2021-nji ýylyň aprel aýynda UFC 261 turnirinde çykyp, ikinji raundda nokaut bilen Kamaru Usmandan ýeňildi. 2020-nji ýylyň iýul aýynda UFC 251 turnirinde Horhe emin agzalarynyň biragyzdan karar bermegi bilen Usmandan ýeňildi. Onuň hasabynda 35 ýeňiş we 15 ýeňliş bar.  


20.11.2022 12:26
22097

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
28765

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18688

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26021

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...