Makgregor çykyşlarynyň bir minudynda 9 mln dollara golaý gazanýar

  • 09.01.2022 14:32
  • 16128
Makgregor çykyşlarynyň bir minudynda 9 mln dollara golaý gazanýar

Olbg platformasy 2021-nji ýylda meşhur türgenler tarapyndan işjeň çykyşlaryň bir minutynda gazanylan pul mukdaryny hasaplady. Gözlegiň netijelerini Sporf ýetirýär diýip, lenta.ru belleýär.

Bu görkeziji boýunça garyşyk stiliň (MMA) irlandiýaly söweşijisi Konor Makgregor lider boldy. Ol geçen ýyl Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çäginde iki söweşe gatnaşdy. Ol amerikaly Dastin Porýe bilen iki gezek söweşdi we iki gezek-de ýeňildi.
Umuman alanyňda, Makgregor oktagonda üç minut boldy. Bu wagtyň içinde ol 22 mln dollar gazandy. Söweşijiniň bir minutda gazanjy 8,69 mln dollar boldy. Makgregora bir million dollar gazanmak üçin bary-ýogy ýedi sekunt işjeňlik gerek boldy.
Makgregordan soň ikinji bolup meksikaly boksçy Saul Alwares gelýär. Onuň bir minutda gazanjy 444 müň dollar boldy. Üçünji orunda amerikan futbolynyň oýunçysy Dak Preskott ýerleşdi. Ol bir minutda 325 müň dollar gazandy.


20.11.2022 12:26
22271

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29029

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18746

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26091

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...