INGCO Türkmenistanda harytlaryny we serwis hyzmatlaryny hödürleýär

INGCO Türkmenistanda harytlaryny we serwis hyzmatlaryny hödürleýär

Dünýä belli «INGCO» hytaý kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dükanlary gurluşyk we abatlaýyş işleri üçin niýetlenen gurallarynyň giň toplumyna müşderilerine hödürleýär.

Türkmen bazarynda giňden tanalýan bu kompaniýanyň önümlerinden hojalyklar bolşy ýaly, kärhanalar hem sargyt edip bilerler.

INGCO dükanlary müşderilere şulary hödürleýär:

  • Gurluşykda ulanylýan harytlary we enjamlary;
  • Gurallaryň we enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlaryny;
  • Gurallary abatlamak hyzmatyny

Ýokary hil hem uzakmöhletleýinlik görkezijilerine eýe bolan «INGCO» brendiniň önümleri bilen Aşgabat şäherindäki G.Kuliýew (öňki Obýezdnoý) köçesiniň ugrundaky «Peýkam» binasyndaky dükanda, şeýle hem «INGCO-nyň»  sosial torlardaky salgylaryndan tanşyp bilersiňiz.
INGCO brendiniň önümlerini şeýle hem «Gerekli»«Ynamdar» we "Tekje" onlaýn dükanlaryndan onlaýn satyn alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 65 53-86-44; +993 62 32-44-33