Smart sagatlaryň dünýä bazary ösmegini dowam etdirýär

Smart sagatlaryň dünýä bazary ösmegini dowam etdirýär

Counterpoint Technology Market Research kompaniýasy häzirki ýylyň ikinji çärýeginde akylly el sagatlarynyň global bazaryny öwrenmek bilen çykaran netijelerini mälim etdi. Ykdysady kynçylyklara we inflýasiýanyň ýokary derejesine garamazdan, şeýle gajetlere bolan isleg ýokarlanmagyny dowam etdirýär diýip, 3dnews.ru belleýär.

Aprel aýyndan iýun aýy aralygynda akylly sagatlaryň global iberilişi geçen ýylyň ikinji çärýegi bilen deňeşdirilende 13% ýokarlandy. Analitikler oňyn dinamika ýakyn geljekde dowam eder diýip çaklaýarlar.
Pudagyň iň uly oýunçysy, takmynan, 29,3% paý bilen Apple bolmagynda galýar. Deňeşdirmek üçin: bir ýyl ozal bu kompaniýa akylly sagatlaryň global bazarynyň 30,6%-ini eýeleýärdi. Ikinji orunda 2021-nji ýylyň ikinji çärýegindäki 7,4%-e garşy 9,2% netije bilen Samsung ýerleşýär. Üçlügi netijesi 9,0%-den 6,8%-e çenli peselen Huawei jemleýär.