Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary başlandy

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary başlandy

Şu gün Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary başlandy. Hökümetiň 8-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylara giriş synaglaryny hakyky bäsdeşlik esasynda ýokary guramaçylykly geçirmegi tabşyrdy.

Ilkinji synaglary ilkinji bolup tabşyrmak welaýatlardaky ýaşlaryň paýyna düşdi. Adatdakylar ýaly, bu ýyl hem okuwa kabul edilýän ýaşlaryň sany artdyryldy. Ýeri gelende bellesek, 2022-2023-nji okuw ýylyndan ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine 15326 talyp kabul ediler. Munuň özi geçen ýylkydan 326 talybyň artykdygyny görkezýär.
Şu ýyl ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn edaralarynyň we guramalaryň sargytlary esasynda orta hünär okuw mekdeplerine 14990 adam kabul edilýär. Bu bolsa, geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 380 adamyň artykdygyny görkezýär.