Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze saýlanan zenan Prezidentini gutlady

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze saýlanan zenan Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow hanym Draupadi Murmu Hindistan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

Döwlet Baştutany gutlag hatynda Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda ýola goýlan hem-de däp bolan dostlukly, özara bähbitli gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekde-de giňeldiljekdigine ynam bildirdi we Prezident Draupadi Murmu berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Hindistanyň gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda rowaçlyklary arzuw etdi.
Hindistanda häkimlik edýän Milli demokratik alýansdan dalaşgär Draupadi Murmu ýurduň prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy.
Murmu — santallar halkynyň wekili. Ol Hindistanyň Prezidenti wezipesini eýelän ikinji zenandyr. 2015-nji ýylda Murmu Jarkhanda ştatynyň häkimi wezipesine bäş ýyl möhlete saýlandy.