Fernandinýo “Atletiko Paranaense” klubuna dolanyp geldi

Fernandinýo “Atletiko Paranaense” klubuna dolanyp geldi

Ýarym goragçy Fernandinýo braziliýaly klub “Atletiko Paranaense” bilen şertnama baglaşdy. Bu barada klubuň metbugat gullugy habar berýär diýip, TASS belleýär.

Iýun aýynda erkin agent bolan 37 ýaşly oýunçy bilen şertnama 2024-nji ýylyň ahyryna çenli niýetlenýär. Ol toparda bäşinji belgi bilen çykyş eder.
“Atletiko Paranaenseniň” baş tälimçisi Luis Felipe Skolari bolup, onuň ýolbaşçylygynda Fernandinýo 2014-nji ýylyň dünýä çempionatynda Braziliýanyň milli ýygyndysynda oýnady. Ýaryşyň jemi boýunça, braziliýalylar dördünji orny eýelediler.
Fernandinýo “Atletiko Paranaenseniň” ýetişdiren oýunçysy bolup, ol esasy topar üçin 2002-nji ýyldan 2005-nji ýyl aralygynda oýnady. 2005-nji ýyldan 2013-nji ýyl aralygynda ol Doneskiň “Şahtýor” toparynda çykyş edip, onuň düzüminde alty gezek Ukrainanyň çempionatynda ýeňiji hem-de 2008/09-möwsüminde UEFA-nyň Kubogynyň (häzir – Ýewropanyň ligasy) ýeňijisi boldy. 2013-nji ýylda ýarym goragçy Angliýanyň “Mançester Siti” klubuna geçdi we topar bilen bilelikde bäş gezek Angliýanyň Premýer-ligasynyň, alty gezek Angliýanyň ligasynyň Kubogynyň, iki gezek Angliýanyň Super kubogynyň we bir gezek ýurduň Kubogynyň ýeňijisi boldy. Fernandinýo topar üçin 383 oýna gatnaşyp, 26 gol girizdi we 33 netijeli geçirim etdi.
“Atletiko Paranaense” Braziliýanyň çempionatynyň jedwelinde üçünji orny eýeleýär, 14 oýundan soň toparyň hasabynda 26 utuk bar. 29-njy iýunda klub Libertadoresiň kubogynyň 1/8 finalynyň ilkinji oýnunda Paragwaýyň “Libertad” topary bilen duşuşar.