Türkmenistanda suw üpjünçilik meseleleri boýunça Hökümet topary döredildi

Türkmenistanda suw üpjünçilik meseleleri boýunça Hökümet topary döredildi

Türkmenistanyň suw üpjünçilik meseleleri boýunça Hökümet topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. Bu baradaky degişli Karara 11-nj iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Resminamanyň maksady Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny suw bilen bökdençsiz üpjün etmek, suw serişdelerini tygşytly we netijeli peýdalanmakdan hem-de suw gorlaryny döretmekden ybaratdyr.