Aşgabatda jemgyýetçilik awtobuslarynda bank kartlary arkaly töleg edip bolýar

Aşgabatda jemgyýetçilik awtobuslarynda bank kartlary arkaly töleg edip bolýar

Jemgyýetçilik ulagynda ýol tölegini Türkmenistanyň ähli banklarynyň «Altyn asyr» we «Maşgala» kartlary bilen töläp bolar. Täze hyzmaty «Türkmenawtoulaglary» agentligi işe girizdi. Bu barada agentligiň resmi saýty habar berýär.

Hyzmat şäher awtobuslarynyň ählisinde elýeterli edildi. Indi ýolagçylar NFC galtaşyksyz tölegi goldaýan plastik kartlaryny ulaglara girelgede oturdylan walidatora degirmek arkaly töleg edip bilerler. Bank kartynyň hasabynda ýeterlik pul serişdesi bolmalydyr (iň bolmanda bir gezeklik gatnawa ýeterlik).
Bu taslama ulag ulgamyny sanlylaşdyrmak maksatnamasynyň hem-de ilata edilýän hyzmatyň hilini ýokarlandyrmagyň çäklerinde işe girizildi.