Marca: Mbappe şu hepde “Real” bilen şertnama baglaşar

Marca: Mbappe şu hepde “Real” bilen şertnama baglaşar

“PSŽ-niň” hüjümçisi Kilian Mbappe Madridiň “Realy” bilen şertnama baglaşmaga ýakyn. Bu barada “Marca” neşiri habar berýär.

Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, “Real” 23 ýaşly fransiýaly oýunçy bilen şertnama baglaşmagy indiki anna gününe çenli tamamlamak isleýär. Mbappeniň “PSŽ” bilen şertnamasynyň möhleti bolsa şu tomus tamamlanýar. 
Soňky günler taraplaryň arasyndaky gepleşikler hasam işjeňleşdi we bu öňümizdäki hepdäniň ortalarynda ähli resmileşdirme hereketleriniň ýola goýuljakdygyny görkezýär. Şol bir wagtyň özünde, Mbappeniň Fransiýanyň çempionatynda rahat oýnamagy üçin şertnama barada möwsümiň ahyryna çenli resmi taýdan habar bermek göz öňünde tutulmaýar.  
KHBS Kilianyň “Realdan” topara goşulandygy üçin 60 – 80 mln ýewro möçberinde bonus aljakdygyny belleýär. Hüjümçiniň Madrid klubunda zähmet haky hem bir möwsüm üçin, takmynan, 25 mln ýewro bolar.
Ýatlap geçsek, “PSŽ” Çempionlar ligasynyň 1/8 final oýnunda “Realdan” utuldy (öýde 1:0, myhmançylykda 1:3) we ýaryşdan çykdy. Bu oýunda parižliler üçin iki goly Mbappe geçirdi.
Häzirki möwsümde Mbappe “PSŽ” üçin ähli ýaryşlarda 35 oýna gatnaşyp, 25 gol saldy we 17 netijeli geçirim etdi.