JB Mebel ýokary hilli we tiz mebel hyzmatlaryny hödürleýär

JB Mebel ýokary hilli we tiz mebel hyzmatlaryny hödürleýär

JB Mebel müşderilerine döwrebap mebelleriniň giň toplumyny hödürleýär. Hödürlenilýän mebelleriň içinde aşhanalar, ýatak komplektler, şkaflar, girelgeler, TW postawkalary, hammam otagy, çagalar otagy, döwrebap gapylar, agaçdan mebeller, lestnisalar bar. Bulardan başga-da, «JB Mebel» sergiler we dükanlar üçin aýratyn stilli mebelleri taýýarlap berýär.

Şeýle hem JB Mebel-iň önümçiliginde aýnadan taýýarlanan duş kabinalary, skinali fartuklary, akril potoloklar bar. Balkonlara aýna oturdyp bermek hyzmaty hem bar.
JB Mebel müşderileriň islegleri boýunça ýörite sargytlary hem ýerine ýetirýär.

JB Mebel-iň salgysy: Aşgabat ş., Lokomotiw 11.
Instagram: jbmebel_wood_glass
Habarlaşmak üçin: 561520; 507036; 760012