«Rowaç ýoly» HK müşderilerine şiferleriň giň toplumyny hödürleýär

«Rowaç ýoly» HK müşderilerine şiferleriň giň toplumyny hödürleýär

«Rowaç ýoly» hususy kärhanasy ýokary hilli gurluşyk harytlarynyň dürli görnüşlerini öndürip, halk köpçüligine hödürleýär. Kärhana hususan-da, müşderileriň sargytlaryna görä, dürli ölçeglerde şifer önümlerini öndürmäge ýöriteleşendir.

Şeýle hem kärhanada köp görnüşde, dürli galyňlyklarda we reňklerde şiferler, kanýoklar, ternawlar, obşiwkalar, suw akar üçin dürli görnüşde waronkalar, turba, tirsek önümleri hem-de bassyrma (nawes) üçin žalýuzlar önndürilýär. Şifer üçin dürli ölçeglerde şruplar we rezinli çüýler satylýar.

Ýokary hil aýratynlygy we ygtybarlylyk:
Aşgabat şäheriniň Herrikgala ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän kärhanada öndürilýän önümler tebigy şertlere, daşky täsirlere durnuklylygy, berkligi, çydamlylygy, asyl durkuny uzak wagtlap saklaýanlygy, owadan görnüşi hem göze gelüwliligi bilen tapawutlanýar.

«Rowaç ýoly» hususy kärhanasy müşderilerine eltip bermek hyzmatyny mugt amala aşyrýar. Şeýle hem kärhanada tölegler nagt we nagt däl görnüşinde geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler:
61-00-50 / 68-00-50

Elektron salgymyz: rovach.yoly@gmail.com