Oksford instituty Brent nebitiniň bahasy bilen bagly çaklamasyny mälim etdi

Oksford instituty Brent nebitiniň bahasy bilen bagly çaklamasyny mälim etdi

Energetika gözlegleriniň Oksford institutynyň (OIES) etalon çaklamalary boýunça, Brent nebitiniň bahasy 2021-nji ýylyň ahyryna çenli barreline 71,6 dollar, 2022-nji ýylda bir barrele 80,9 dollar we 2023-nji ýylda bir barrele 76,6 dollar bolar. Bu barada OIES-e salgylanyp, Trend habar berýär. 

OIES-iň hasabatynda bellenilişi ýaly, Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň ýurtlarynda ätiýaçlyklaryň ýetmezçiligi we ýangyjyň başga görnüşine geçilmegi sebäpli nebitiň bahasynyň häzirki ösüşi gysga möhletleýin dowam eder. 

“Şeýle-de bolsa, OPEK+ ýurtlaryndan çig nebit üpjünçiliginiň haýal dolanmagy we häzirki wagtda gazdan nebite garaşylyşyndan has aram geçiş henizem bahalary 80 dollar derejesinde çäklendirýär” – diýlip, hasabatda aýdylýar.

OIES-iň çaklamalaryna laýyklykda, 2021-nji ýylda dünýäde nebite bolan islegiň ösüşi bir günde 5,4 million barrel derejesinde durnukly saklanar we 2022-nji ýylda bir günde 3,6 mln barrel, 2023-nji ýylda bir günde 2,1 mln barrel bolar.

“2021-nji ýylyň ahyryna çenli global nebit üpjünçiligi bir günde 1,3 mln barrel, 2022-nji ýylda bir günde 5,9 mln barrel, 2023-nji ýylda bir günde 2,2 mln barrel ýokarlanar” – diýlip, hasabatda aýdylýar.