Sulşer «Mançester Ýunaýtediň» baş tälimçisi wezipesinden boşadyldy

Sulşer «Mançester Ýunaýtediň» baş tälimçisi wezipesinden boşadyldy

Norwegiýaly hünärmen Ule-Gunnar Sulşer «Mançester Ýunaýted» iňlis futbol klubynyň baş tälimçisi wezipesinden aýryldy. Klub Sulşeriň wezipesinden boşadylandygy ýa-da öz islegi boýunça gidendigi barada takyklamaýar.
Wezipeden boşadylmaklyk «ikitaraplaýyn ylalaşyk esasynda» diýlip bellenildi. The Times neşiriniň maglumatlaryna görä, Ule-Gunnar 7,5 mln funt sterling möçberde öwez tölegini alar.

«Klub möwsümiň ahyryna çenli baş tälimçiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirjek hünärmeni belleýänçä, ýakyndaky oýunlarda kluba Maýkl Karrik ýolbaşçylyk eder» — diýlip, klubyň saýtynda bellenilýär.

Sulşer 48 ýaşynda, ol «Mançester Ýunaýtede» 2018-nji ýylyň dekabrynda bellenildi. Şu ýylyň iýulynda tälimçi klub bilen 2024-nji ýyla çenli täze şertnama baglaşdy.
«Mançester Ýunaýted» Angliýanyň çempionatynda 17 utuk bilen ýedinji ýerde barýar. Birinji ýerde barýan «Çelsiden» 12 utuk yzda. 20-nji noýabrda klub «Uotforddan» 1:4 hasabynda ýeňildi.