HBS: Dewid Bekham DÇ-2022-niň ýüzi bolup, ýylda 18 mln ýewro gazanar

HBS: Dewid Bekham DÇ-2022-niň ýüzi bolup, ýylda 18 mln ýewro gazanar

Angliýanyň milli ýygyndysynyň öňki futbolçysy Dewid Bekham 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek Dünýä çempionatynyň ýüzi bolar. Bu barada ýekşenbe güni championat.com habar berdi.

Çeşmäniň habaryna görä, bu hyzmatdaşlyk hakynda geljek aý yglan ediler. Bekham ýylda 15 million funt sterling (18 million ýewro) girdeji getirjek şertnama razy boldy. Taraplaryň arasyndaky şertnama 10 ýyl üçin göz öňünde tutuldy we şol döwür içinde Bekham Kataryň ilçisi bolar. Şertnama gol çekmezden ozal Bekham janköýerleriň Katarda howpsuz boljakdygy babatda arkaýyn edildi.

“Dewid Kataryň öňegidişlige ygrarlydygyna we Dünýä çempionatynyň ýurda möhüm oňyn özgerişlikleri getirip biljekdigine ynanýar. Ol futbolyň düşünişmezlikleri ýeňip geçmekdäki güýjüne berk ynanýar" diýip, The Sun Bekhamyň sözlerini getirýär.

Katardaky Dünýä çempionaty 2022-nji ýylyň 21-nji noýabryndan 18-nji dekabry aralygynda geçiriler.