UEFA Ýewro-2020 finalyndaky bidüzgünçilikler üçin AFA-ny jezalandyrdy

UEFA Ýewro-2020 finalyndaky bidüzgünçilikler üçin AFA-ny jezalandyrdy

UEFA Ýewro-2020-niň Londondaky Wembli stadionynda geçirilen finalynda ýüze çykan bidüzgünçilikler zerarly Angliýanyň Futbol Assosiasiýasyny jezalandyrdy. Bu barada sport-express.ru habar berdi.

Düzgün-nyzam temmisiniň netijesinde Angliýanyň Futbol Assosiasiýasyny öz meýdançasyndaky bir oýny tomaşaçysyz oýnamaga borçly etmek kararyna gelindi. Eger-de iňlisler ýakyn iki ýylda düzgünleri ýene-de bozsalar, onda olar ýene bir oýny tomaşaçysyz geçirmeli bolarlar.
Mundan başga-da, Angliýanyň Futbol Assosiasiýasyna stadionda we onuň töwereginde tertip-düzgüniň ýoklugy üçin 100 müň ýewro jerime salyndy.
Ýatlap geçsek, Ýewro-2020-niň final oýny 11-nji iýulda geçirildi. Onda Italiýanyň milli ýygyndysy jerime urgusynda Angliýadan üstün çykdy (1:1, penaltiler seriýasynda - 3:2).