«Indiana Jons 5» filmi ýene bir ýyl yza süýşürildi

«Indiana Jons 5» filmi ýene bir ýyl yza süýşürildi

Marvel we Disney kompaniýalary käbir filmleriniň prokatlara goýberiliş tertibine üýtgeşmeler girizdiler. Iň esasy üýtgeşme köp sanly yza süýşmelerden soň 2022-nji ýylyň 29-njy iýulynda tomaşaçylara hödürlenmegi meýilleşdirilen “Indiana Jons 5” filmine degişli boldy. Bu barada kinonews.ru habar berdi.

Indi film 2023-nji ýylyň 30-njy iýunynda çykyp biler. Studiýadaky çeşmeler bu kararyň önümçiligiň gijikdirilmegi we dowam edýän koronawirus pandemiýasy bilen baglylykda kino bazarlarynda dowam edýän amatsyz ýagdaý sebäpli kabul edilendigini aýdýarlar.

Şeýle hem Marvel-iň komikslerinden “Gara Pantera 2”-niň ekranlaşdyrmasynyň 2022-nji ýylyň 8-nji iýulyndan 11-nji noýabryna süýşürilendigi mälim boldy. "Doktor Strenj 2 we telbelik multiälemi" hem 25-nji martda däl-de, 2022-nji ýylyň 6-njy maýynda çykarylar.

Mundan başga-da, "Kapitan Marwel 2" filmi 2023-nji ýylyň 17-nji fewralyna süýşürildi.  "Garynja adamyň" üçünji bölümi bolsa 2023-nji ýylyň tomsuna geçirildi diýip, çeşme habar berdi.