UEFA bilen CONMEBOL Ýewropa we Amerikanyň Kubogynyň ýeňijileriniň arasynda oýun gurar

UEFA bilen CONMEBOL Ýewropa we Amerikanyň Kubogynyň ýeňijileriniň arasynda oýun gurar

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) bilen Günorta Amerikanyň futbol konfederasiýasy (CONMEBOL) 2022-nji ýylyň iýun aýynda Ýewropa çempionatynyň häzirki ýeňijisi italiýalylar bilen Amerikanyň Kubogynyň eýesi argentinalylaryň arasynda oýun geçirmek barada ylalaşdy. Bu barada UEFA-nyň metbugat gullugy habar berýär diýip, TASS belleýär.

Duşuşygyň geçiriljek ýeri soň belli bolar. Habar berlişi ýaly, oýnuň guralmagy UEFA bilen CONMEBOL-yň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bir bölegi bolup durýar.

Iki gurama tarapyndan baglaşylan şertnama Ýewropa çempionatynyň we Amerikanyň Kubogynyň indiki iki ýeňijisiniň arasynda hem oýnuň geçirilmegini we Londonda umumy gyzyklanma bildirilýän taslamalaryň utgaşdyrylmagyna jogap berjek bilelikdäki ofisiň açylmagyny göz öňünde tutýar.

2021-nji ýylda Italiýanyň milli ýygyndysy finalda Angliýanyň toparyny utup (1:1, penalti boýunça 3:2), Ýewropa çempiony boldy. Argentinanyň milli ýygyndysy Amerikanyň Kubogynyň finalynda 1:0 hasabynda braziliýalylary utdy.

2024-nji ýylyň Ýewropa çempionaty 14-nji iýundan 14-nji iýul aralygynda Germaniýada geçiriler. 2024-nji ýylda Amerikanyň Kubogy iýun-iýul aýlarynda Ekwadorda geçiriler.