Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana geldi

Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana geldi

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Japarow 5-nji awgustda Türkmenbaşy (Türkmenistan) şäherine iş sapary bilen geldi.

Döwlet Baştutanynyň uçary Türkmenbaşynyň halkara howa menziline gondy. Ol ýerde Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çarymyrat Purçekow myhmany garşy aldy.
Halkara howa menziliniň baýdak sütünleri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet baýdaklary berkidildi.
Ýatladyp geçsek, iş saparynyň çäginde Sadyr Japarow Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw maslahatyna gatnaşar we oňa gatnaşyjy ýurtlaryň prezidentleri bilen birnäçe ikitaraplaýyn gepleşik geçirer.