Türkmenistanda 7 sany ýokary okuw mekdep hojalyk hasaplaşygyna geçirildi

Türkmenistanda 7 sany ýokary okuw mekdep hojalyk hasaplaşygyna geçirildi

Ministrler Kabinetiniň 2021-nji ýylyň alty aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap:

  • Bilim ministrliginiň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti,
  •  Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti,
  •  Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty,
  •  Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty,
  •  Türkmen döwlet maliýe instituty,
  • Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty,
  • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti hojalyk hasaplaşygyna geçirildi.

Bu ýokary okuw mekdepleriniň hojalyk hasaplaşygyna geçirilmeginiň esasy maksady ýurdumyzyň ykdysady, medeni, ylmy we tehnologik ösüşlerini mundan beýläk hem çaltlandyrmak, bilim ulgamynyň binýatlyk ýörelgelerini, maksatlaryny, wezipelerini hem-de dolandyrylyşyny kämilleşdirmek, tölegli esasda bilim berýän ýokary okuw mekdepleriniň maliýe-ykdysady ýagdaýyny has-da gowulandyrmak bilen baglydyr.