Welotrek boýunça 2021-nji ýyldaky dünýä çempionaty Aşgabatdan başga şähere geçirildi

Welotrek boýunça 2021-nji ýyldaky dünýä çempionaty Aşgabatdan başga şähere geçirildi

Halkara welosipedçiler birleşigi (UCI) Welotrek boýunça 2021-nji ýylda dünýä çempionatynyň geçiriljek täze şäherini kesgitlär. Öň, çempionaty 13-17-nji oktýabrda Aşgabatda  geçirmek meýilleşdirilýärdi. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar berilýär.

«Ýaryşlar COVID-19 pandemiýasy bilen bagly girizilen çäklendirmeler sebäpli guramaçylaryň haýyşy boýunça ýatyryldy» — diýlip, gurama habar berýär. 

Häzirki wagtda UCI bellenilen senelerde ýaryşy geçirmek maksady bilen, mümkin bolan birnäçe ýurtlar bilen aragatnaşyk saklaýar.
Welotrek boýunça 2021-nji ýylyň dünýä çempionatynyň geçiriljek täze şäheri ýakyn günlerde mälim ediler diýip, Halkara welosipedçiler birleşiginiň resmi maglumatynda aýdylýar.