Brent nebitiniň bahasy iki ýylyň içinde ilkinji gezek 70 dollardan gymmatlady

Brent nebitiniň bahasy iki ýylyň içinde ilkinji gezek 70 dollardan gymmatlady

Brent söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 70 dollara çenli ýokary göterildi. Ol 2019-njy ýylyň 18-nji maýyndan bäri ilkinji gezek şeýle gymmatlady diýip, Sputnik gullugy habar berdi.

Sişenbe güni agşam edilen söwdanyň jemlerine görä, bu nebitiň bahasy 1,34% ýokarlanyp, 70,25 dollara ýetdi. WTI üçin fýuçersleriň bahasy bolsa 2,1% ýokarlanyp, bir barreliň bahasy 67,72 dollara ýetdi.
OPEK+ mejlisinde gurama agza ýurtlaryň ministrleri nebit önümçiligine meýilleşdirilen çäklendirmeleriň parametrlerini güýje girizmek kararyna geldiler. Munuň özi iýul aýynda nebitiň çykarylyşyny birneme ýokarlandyrar.
Russiýanyň premýer-ministriniň orunbasary Aleksandr Nowak OPEK+—yň 2021-nji ýylda nebite bolan isleg günde 6 million barrele çenli ýokarlanar diýip çaklaýandygyny aýtdy. Şeýle hem ol sanjym maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen, dünýäde nebit we nebit önümleriniň sarp edilişiniň gaty çalt depginde dikelýändigini belledi.