Ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanyň Özbegistana eksportynyň möçberi 130,5 mln dollara ýetdi

Ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanyň Özbegistana eksportynyň möçberi 130,5 mln dollara ýetdi

2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Özbegistanyň importynyň jemi möçberi 6,8 mlrd dollara barabar boldy. Şolardan Türkmenistanyň paýyna 130,5 mln dollar düşýär. Bu barada Özbegistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň çap eden hasabatynda maglumat berilýär.

 

Degişli döwürde Özbegistanyň beýleki daşary ýurt söwda hyzmatdaşlarynyň arasyna Russiýa ($1,8 milliard), Gazagystan ($1,2 milliard), Türkiýe ($956,2 million), Günorta Koreýa ($495,1 million), Gyrgyzystan ($250 million), Owganystan ($234,6 million), Germaniýa ($201,8 million) we Ukraina ($181,1 million) girdi. 
Özbegistanyň daşary söwda dolanyşygynyň iň uly möçberi Hytaýyň paýyna düşüp, ol 2,1 milliard ABŞ dollaryndan geçdi. Degişlilikde ýurduň eksporty 642 million ABŞ dollaryna, importy bolsa 1,48 milliard ABŞ dollaryna deň boldy.