Aşgabatda 16-njy maýda «Täsin» körpeler dünýäsi açylar

Aşgabatda 16-njy maýda «Täsin» körpeler dünýäsi açylar

Çagalar üçin täze «Täsin» körpeler dünýäsiniň paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny 16-njy maýda «Aşgabadyň ýalkymy» söwda-dynç alyş merkezinde açylyş dabarasyna çagyrýar. Baýramçylyk çäresi 17:00-da başlanar.

Açylyş dabarasynda körpejelere we olaryň ene-atalaryna animatorlar, klounlar, gözbagçylar, diskoteka, master-klasslar, köpürjikler şüweleňi, dürli bäsleşikler we sowgatlar garaşýar.
Çäräniň guramaçylary çagalar dünýäsindäki attraksionlaryň ählisine 50% arzanladyş yglan edýärler. Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli arzanladyş 25-nji maýa çenli dowam eder.
«Aşgabadyň ýalkymy» söwda-dynç alyş merkezi Görogly köçesi, 122-de ýerleşýär.
Goşmaça maglumat üçin şu telefon belgilerine ýüz tutup bilersiňiz: 90-73-05 / 90-62-92