Tesla awtoulaglaryny bitkoine satmagyny bes etdi

Tesla awtoulaglaryny bitkoine satmagyny bes etdi

Tesla awtoulaglaryny bitkoine satmak pikirinden ýüz öwürdi. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Aýdylmagyna görä, kompaniýanyň bu hereketi kripto puly çykarmak we geçirmek üçin köp mukdarda gazylyp alynýan magdanlaryň sarp edilýändigi bilen baglanyşyklydyr. Kompaniýa şeýle magdanlara mysal hökmünde kömri belläp geçdi. Şol bir wagtyň özünde, Ilon Mask bitkoin satmazlygy we kripto pul bilen tranzaksiýa geçirmezligi Teslanyň adyndan wada berdi. Awtoulag öndürijisiniň sanly pullaryň geljeginiň uludygyna berk ynanýandygy hem bellenilýär.
Tesla sanly pullary çykarmak we geçirmek has tebigy energiýa çeşmelerine geçen badyna kompaniýanyň ýene-de bitkoinden peýdalanmaga başlap biljekdigini aýtdy. Mundan başga-da, kompaniýa beýleki kriptografik walýutalary ulanmak barada hem pikirlenýär.