“Apple” iOS 14­.5 täzelenmesini çyka­rdy

“Apple” iOS 14­.5 täzelenmesini çyka­rdy

“Apple” kompaniýasy ö­züniň iOS 14.5 täzele­nmesini çykardy. Onda­, esasan, enjamyň açy­lyşynda hem-de gizlin­lik sazlamalarynda üýtgetmeleri görmek bol­ýar, şeýle hem AirTag­ elementlerini gözlem­ek üçin niýetlenen ýö­rite bellik peýda bol­dy. Bu barada kompani­ýanyň maglumatlaryna ­salgylanyp, "RBC" hab­ar berdi.

Täzelemäniň netijesin­de, indi “IPhone X” s­eriýaly telefonlar we­ has täze modeller ha­tda lukmançylyk örtüg­i dakynylan hem bolsa­, “Apple Watch”-yň üs­ti bilen açylyp bilne­r. Bu funksiýany “App­le Watch Series 3”-de­n başlap, dürli sagat­ modelleri hem goldaý­ar.

Gowulandyrylan gizlin­lik sazlamalary iOS u­lanyjylaryna haýsy programmalaryň başga kompaniýalaryň programm­alary we web sahypala­ry arkaly özüni yzarl­ap biljekdigini anykl­amaga mümkinçilik ber­er (eger alnan maglum­atlar mahabatlara hyz­mat etmek ýa-da della­llara maglumat bermek­ üçin ulanylsa).

Mundan başga-da, täze­lenmede 5G ykjam arag­atnaşyk mümkinçilikle­ri giňeldildi. "Indi ­"iPhone 12"-niň model­leriniň käbir operato­rlary Halkara 5G roum­ingi goldaýar" -diýli­p, kompaniýa mälim ed­ýär.