Ronaldunyň dawaly golundaky kapitanlyk daňysy 64 müň ýewro satyldy

Ronaldunyň dawaly golundaky kapitanlyk daňysy 64 müň ýewro satyldy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň Dünýä çempionaty-2022-niň saýlama ýaryşynyň Serbiýa (2:2) bilen oýnundaky kapitanlyk daňysy haýyr-sahawat auksionynda satyldy. Bu barada matchtv.ru habar berdi.

Mälim bolşy ýaly, şol duşuşygyň soňky sekuntlarynda 36 ýaşly hüjümçiniň depen topy derweze çyzygyndan geçenden soň çykarylypdy, ýöne emin muny gol hasaplamandy. Eminiň kararyna gahary gelen Ronaldu kapitanlyk daňysyny ýere zyňyp, eşik çalşylýan otaga tarap ugrapdy. Ýerde galan daňyny duşuşykdan soň ýangyn söndürijileriň biri aldy. Ol muny agyr keselli çagalara kömek berýän haýyr-sahawat guramasyna tabşyrdy.
Guramanyň esaslandyryjysy Ýowan Simiçiň Twitterde ýazmagyna görä, kapitanlyk daňysy 63,8 müň ýewro satylypdyr. Auksiondan gelen girdeji arka myşsalarynyň atrofiýasyndan ejir çekýän alty aýlyk kraguewakly çagajyk Gawrilo Djurdjewiçiň bejergisine gönükdiriler.