San-Fransisko, Nýu-Ýork we Moskwa COVID-19-a garşy göreşde innowasiýalar boýunça dünýäde lider boldular

San-Fransisko, Nýu-Ýork we Moskwa COVID-19-a garşy göreşde innowasiýalar boýunça dünýäde lider boldular

StartupBlink halkara analitiki merkezi tarapyndan düzülen COVID-19-a garşy göreş boýunça innowasiýalar reýtinginde birinji üçlügi degişlilikde San-Fransisko, Nýu-Ýork we Moskwa eýeledi. Bu barada vedomosti.ru habar berýär.

Ilkinji onluga ABŞ-nyň bäş şäheri, şeýle-de Toronto, Tel-Awiw, Seul we Taýwanyň paýtagty Taýbeý girdi.
2020-nji ýylyň mart aýynda StartupBlink innowasion çözgütleriň global kartasyny — dünýäniň dürli şäherlerinde we ýurtlarynda koronawirusa garşy göreşmek boýunça iň gowy tejribeleriň açyk maglumatlar bazasyny döretdi.
Moskwa bu karta özüňi izolýasiýa etmek indeksini we koronawirus üçin barlaglary eltme boýunça «Ýandeks» hyzmatyny, QR-kody bilen sanly ygtyýarnamalary, kowid pnewmoniýasyny anyklaýan emeli intellekti we «Sputnik V» sanjymyny öz içine alýan 46 teklibi goşdy.
Karta yzygiderli täzelenýär we häzirki wagtda ol koronawirusyň öňüni almak, diagnoz goýmak we bejermek, şeýle-de maliýe goldawy, ykdysady dikelişde maglumat we kömek bermek boýunça 40 ýurtdan 1 300-den gowrak innowasiýany öz içine alýar.