Ukraina koronawirus boýunça iki rekordy täzeledi

Ukraina koronawirus boýunça iki rekordy täzeledi

Ukraina koronawirus bilen kesellänleriň hem-de COVID-19-dan ölüm ýagdaýynyň sany boýunça rekordy täzeledi diýip, lenta.ru habar berýär.

Soňky bir günüň içinde ýurtda 16669 kesel ýagdaýy tassyklandy. 4838 adam hassahana ýerleşdirildi, 362 syrkaw ýogaldy, 6748 adam gutuldy.
Ondan öň täze görnüşli COVID-19 bilen keselleme boýunça rekord görkezijisi 27-nji noýabrda bellige alnypdy, şonda 16 294 keselli hasaba alyndy. Iň ýokary ölüm sany 23-nji martda hasaba alyndy – 342 adam ýogaldy.
Umuman alanyňda, Ukrainada pandemiýa başlany bäri tas 1,6 mln adam koronawirus bilen keselledi, 31 müňden gowrak adam ýogaldy, 1,2 milliondan gowrak adam bejerildi.
24-nji martda ýurtda immunizasiýa kampaniýasy başlany bäri, Hindistanda öndürilen koronawirusa garşy Covishield derman serişdesi bilen sanjymdan soň ikinji ölüm hasaba alyndy.