Türkmenistan RF-niň üsti bilen 500 müň tonna nebit eksport eder

Türkmenistan RF-niň üsti bilen 500 müň tonna nebit eksport eder

2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde Türkmenistan Russiýanyň üsti bilen 500 müň tonna nebit eksport eder. Bu barada Interfax agentligi Finmarkete salgylanyp habar berýär.

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň üsti bilen daşarky bazarlara «gara altyn» iberýän ýurtlaryň arasynda ikinji orunda durýar. Bu görkeziji babatda birinji ýerde Gazagystan durýar.
Azerbaýjan Russiýanyň üsti bilen 300 müň tonna nebit eksport eder.
Finmarket-iň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ikinji çärýeginde Russiýanyň özünden nebit eksportynyň tertibi 55,3 million tonna möçberde göz öňünde tutulýar.