BTS topary Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

BTS topary Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Günorta Koreýanyň BTS toparynyň agzalary 2020-nji ýylda çykan “Dynamite” klibi üçin Ginnesiň rekordlar kitabyna resmi taýdan girizildi diýip, gurama twitterde habar berýär. Muny RIA Nowosti agentligi ýetirýär.

“BTS topary premýeradan bäri YouTube-da aýdym-saz wideosyna bir wagtda edilen tomaşa sany boýunça rekord goýdy. “Dynamite” klibine üç milliondan gowrak ulanyjy tomaşa etdi” – diýlip, habarda aýdylýar.

Klibiň geçen ýylyň awgust aýynda çykandygyna garamazdan, Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekilleri bu üstünligi ähli düzgünlere laýyk yglan etmek üçin, YouTube-dan tomaşa sany bilen bagly resmi tassyklama garaşmaly boldular. 
2020-nji ýylda BTS üç dünýä rekordyny goýdy: olaryň “Dynamite” klibi “24 sagadyň dowamynda iň köp görülýän YouTube wideosy”, “24 sagadyň dowamynda iň köp görülýän YouTube aýdym-saz wideosy” we “24 sagadyň dowamynda iň köp görülýän k-pop-toparynyň aýdym-saz wideosy” boldy. Bir günüň dowamynda rolik 101,1 mln tomaşaçyny ýygnamagy başardy. Häzir bu klibe 929 mln adam tomaşa etdi. Bir ýyl öň hem BTS başga bir wideosy bilen şol üç kategoriýada rekordçy boldy, olaryň Holzi bilen bilelikdäki işi “Boy With Luv” relizden soň, ilkinji 24 sagadyň dowamynda 74,6 mln tomaşaçyny ýygnady.