Türkmenistanyň 2020-nji ýyldaky iň gowy etrabynda çagalar üçin seýilgäh gurlar

Türkmenistanyň 2020-nji ýyldaky iň gowy etrabynda çagalar üçin seýilgäh gurlar

2020-nji ýylyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň iň gowy etraby diýlip yglan edilen Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň ýaşaýjylary 1 million amerikan dollary möçberindäki pul baýragyna çagalar üçin niýetlenen döwrebap dynç alyş seýilgähini gurmagy meýilleşdirýärler.

Etrabyň ýaşaýjylarynyň bu teklibi anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna habar berildi.
1,5 gektar meýdanda ýerleşjek seýilgäh toplumynda dolandyryş binasyny, garbanyşhana, dükan, awtoulag duralgasyny gurmak hem-de dürli görnüşli attraksion enjamlaryny gurnamak meýilleşdirilýär.
Milli Liderimiz Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda çagalar üçin dynç alyş seýilgähini gurmak barada hödürlenen teklibi makullap, degişli ýolbaşçylara bu babatda anyk tabşyryklary berdi.