Çempionlar ligasynyň 1/8 finaly: «Portu» we Dortmundyň «Borussiýasy» çärýek finala çykdy

Çempionlar ligasynyň 1/8 finaly: «Portu» we Dortmundyň «Borussiýasy» çärýek finala çykdy

UEFA Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň jogap duşuşygynda «Ýuwentus» «Portuny» kabul etdi. Duşuşyk Turiniň (Italiýa) «Allianz — Ýuwentus» stadionynda geçirilip, goşmaça wagtdan soň 3:2 hasabynda tamamlandy.

«Portunyň» düzüminde ýarymgoragçy Serjiu Oliweýra oýnuň birinji ýarymynda on bir metrlik jerime urgusyny netijeli geçirdi, 115-nji minutda bolsa jerime urgusyny dürs ýerine ýetirdi. Turin klubunyň düzüminde Federiko Kýeza dubl etdi. «Juwentus» üçünji pökgüsini Adrien Rabýonyň tagallalary bilen geçirdi. 54-nji minutdan başlap portugal kluby hüjümçisi Mehdi Taremi iki minutda iki sany sary duýduryş alandan soň, on oýunçy bolup duşuşygy dowam etdirdi.
Iki duşuşygyň jemi boýunça hasap 4:4 boldy. Portugal kluby myhmançylykdaky iki pökgüsiniň hasabyna Çempionlar ligasyndaky oýunlaryny dowam etdirer.
Beýleki bir duşuşykda Dortmundyň «Borussiýasy» ispan «Sewilýasyny» kabul etdi. Duşuşyk Dortmundyň «Signal Iduna Park» stadionynda geçirildi we 2:2 hasabynda tamamlandy.
Duşuşykda garşydaş hüjümçiler Erling Holand we Ýussef En-Nesiri dubl etdiler.
Bu klublaryň arasyndaky birinji duşuşyk nemes klubunyň 3:2 hasabynda ýeňşi bilen tamamlanypdy. Şeýlelikde, Dortmundyň «Borussiýasy» Çempionlar ligasynyň çärýek finalyna çykmagy başardy.
Çärýek final tapgyrynda bu klublaryň garşydaşlary bije çekişligiň netijeleri boýunça kesgitlener.