Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogluny kabul etdi.

Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň çäklerinde we dürli ugurlarda däp bolan ägirt uly mümkinçilikleri durmuşa geçirmekde türkmen-türk gatnaşyklarynyň geljekki ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Söwda-ykdysady, energetika we ulag-aragatnaşyk ugurlary döwletara gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi.
Türkiýäniň ministri Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýän türk işewürlerine berýän goldawy üçin Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi.
Türkmen Lideriniň belleýşi ýaly, 2020-nji ýylda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky haryt dolanyşygy 8 göterim ýokarlandy. Pul möçberinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 2 milliard dollaryna golaý boldy. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine hökümetara toparynyň işine möhüm orun degişlidir.