COVID-19-a garşy sanjym edilen syýahatçylary kabul etmäge taýýar ýurtlar

COVID-19-a garşy sanjym edilen syýahatçylary kabul etmäge taýýar ýurtlar

Seýşel adalary, Islandiýa we Rumyniýa eýýäm aýratyn şertler bolmazdan, koronawirusa garşy sanjym alan daşary ýurtlulary öz çägine goýbermäge taýýar. Munuň üçin sanjymyň edilendigini we otrisatel PZR-barlagy tassyklaýan şahadatnama bolmaly. Bu barada Regnum agentligi habar berýär.

1-nji martdan Kipr we Mawrikiý hem koronawirusa garşy sanjym alan syýahatçylary kabul etmegi göz öňünde tutýar. Kipr sanjym alan syýahatçylary PZR-barlag netijelerini hödürlemek zerurlygyndan boşatmak isleýär. Mawrikiý hem syýahatçylary iki hepdelik karantine ibermez. Ysraýyl, Gresiýa, Ispaniýa, Estoniýa, Daniýa, Polşa, Wengriýa we Belgiýa syýahatçylaryň çäklendirilmedik giriş şertlerini heniz ara alyp maslahatlaşýarlar.