Türkmenistan 11 aýda nebitgaz eksportyndan 4,13 mlrd dollar girdeji aldy

Türkmenistan 11 aýda nebitgaz eksportyndan 4,13 mlrd dollar girdeji aldy

2020-nji ýylyň 11 aýynda Türkmenistanyň tebigy gazyň we nebithimiýa önümleriniň eksportyndan alan girdejileri 4,13 mlrd amerikan dollaryndan geçdi. Bu barada  Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň resmi saýty habar berýär.

Geçen döwürde 8,7 mln tonna nebit we gaz kondensaty, şeýle hem 62,3 mlrd kub metr gaz çykaryldy. 31 mlrd kub metrden gowrak «mawy ýangyç» eksporta iberildi.
Şu ýylyň 11 aýynda nebitgaz pudagy tarapyndan özleşdirilen maýa goýumlarynyň umumy möçberi 7,1 milliard manada deň boldy, bu bolsa 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 492 million manat köpdür.
Daşary ýurtlarda durnukly islegden peýdalanýan suwuklandyrylan gazyň önümçilik möçberleri 231 müň tonna deň boldy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründen 42,3 müň tonna artykdyr.
Ýanwar-noýabr aýlarynda  Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 1,7 million tonnadan gowrak dürli kysymly awtobenzin we 1,65 million tonnadan gowrak dizel ýangyjy öndürildi. Bu önümleriň aglaba bölegi daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan satyldy.
Gyýanlydaky polimer zawodynda öndürilýän polietileniň satuwy ýylyň başyndan bäri, 3 esseden gowrak ýokarlandy. Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen bu önümiň 140 müň tonnasy satyldy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 95 müň tonna artykdyr.