Her gün irden ýyly suw içmek nämä peýdaly?

Her gün irden ýyly suw içmek nämä peýdaly?

Her gün irden 42-45 dereje gyzdyrylan filtrlenen arassa suwy ajöze içmegiň saglyga peýdasy uly. Bu usulyň ynsan bedenine getirýän peýdalary cursorinfo.co.il web sahypasynda sanalyp geçilýär.

1. Bedeni işjeňleşdirýär, onuň oýanmagyna we içege peristaltiki prosesini başlatmaga kömek edýär.
2. Gijeki ukudan soň bedende dörän suwuklyk ýetmezçiliginiň öwezini çalt we netijeli doldurýar hem-de suw balansyny kadalaşdyrýar.
3. Aşgazan-içege ulgamynyň ýylmanak myşsalarynyň gowşamagyna, içege ýellenmesinden gutulmaga kömek edýär.
4. Metabolizmi "tizleşdirýär" we madda çalşygyny 30% çaltlaşdyrýar, iç keselinden dynmaga we bedeni arassalamaga ýardam edýär.
5. Deriniň ýagdaýyny gowulaşdyrýar, artykmaç ýaglary aýyrýar.
6. Bedende peşew ulgamynyň işini kadalaşdyrýar.
7. Umuman, bedeni bejerýär we onuň täzelenmegine kömek edýär.