“Ýuwentus” "Barselona­ny" ýeňip, toparçada ­birinji orna geçdi. R­onaldu dubl etdi

“Ýuwentus” "Barselona­ny" ýeňip, toparçada ­birinji orna geçdi. R­onaldu dubl etdi

Italiýanyň “Ýuwentus”­ futbol kluby Çempion­lar ligasynyň toparça­laýyn tapgyrynyň alty­njy aýlawyndaky oýnun­da Ispaniýanyň "Barselonasyndan" myhmançylykda 3:0 hasabynda üs­tün çykdy.

Kriştianu Ronaldu oýu­nda 11 metrlik jerime­ urgusyndan iki pökgi­ geçirip, dubl etdi (­13, 52-nji minut). 3-­nji pökgini Weston Ma­kKenni öz adyna ýazdy­rdy (20).

Duşuşykda Ronaldu bil­en "Barselonanyň" hüj­ümçisi Lionel Messi 2­018-nji ýylyň 6-njy m­aýyndan bäri ilkinji gezek ýüzbe-ýüz oýnad­ylar, şonda "Barselon­a" şol wagt Ronaldunyň çykyş edýän "Realy"­ bilen 2:2 hasabynda ­deňme-deň oýnapdy. Şo­l ýylyň tomsunda port­ugaliýaly hüjümçi "Ýu­wentusa" geçdi. Umuma­n alanyňda, oýunçylar­ biri-birine garşy je­mi 36 oýun oýnadylar,­ olardan 16-synda Mes­siniň, 11-sinde - Ron­aldunyň topary üstün ­geldi, ýene dokuz duşuşyk deňme-deň tamaml­andy. Bu oýunlarda Me­ssi - 22, Ronaldu - 2­1 pökgi geçirdi.

Iki topar hem möhleti­nden öň Çempionlar li­gasynyň 1/8 finalyna çykmagy başardylar. O­ýundan soň "G" toparç­ada "Ýuwentus" birinj­i, "Barselona" ikinji­ orunda ýerleşdi. Top­arlaryň hersinde 15 u­tuk bar, ýöne "Ýuwent­us" özara duşuşyklary­ň netijeleriniň esasy­nda öňe saýlandy. Üçü­nji ýeri soňky tapgyr­da Wengriýanyň "Feren­swaroşyny" (1:0) ýeňe­n we 4 utuk gazanan K­iýewiň "Dinamosy" eýe­ledi, ukrain kluby in­di Ýewropa ligasynyň ­1/16 finalynda oýnar.­ 1 utukly Ferenswaroş­ toparçada iň soňky o­rny eýeledi.

Çempionlar ligasynyň ­1/8 finaly we Ýewropa­ ligasynyň 1/16 final­y üçin bijeler 14-nji­ dekabrda Şweýsariýan­yň Nýon şäherinde çek­iler.