Taýsonyň Roý Jons bilen söweşi üçin näçe gazanjakdygy belli boldy

Taýsonyň Roý Jons bilen söweşi üçin näçe gazanjakdygy belli boldy

Maýk Taýsonyň Roý Jonsa garşy boks duşuşygy üçin gazanjynyň möçberi belli boldy. Bu barada fbm.ru habar berýär.

Söweşiň özi üçin türgen, takmynan, on million dollar alar. Boksça mahabat borçlaryny ýerine ýetirendigi üçin goşmaça üç million tölener. Jons hem üç million gazanar. Söweşde gazanylan girdeji haýyr-sahawata sarp ediler diýlip çak edilýär.
Ýatlap geçsek, boksuň iki rowaýaty türgeniniň arasyndaky ring duşuşygy 28-nji noýabra meýilleşdirilen. Bu söweşiň ýeňijisi WBC-den aýratyn guşaga eýe bolar.
“Demir Maýkyň” hasabynda 50 ýeňiş bilen 6 ýeňliş bar. Häzir ol 54 ýaşynda. Taýson aprel aýynyň ahyrynda ringe dolanmak isleýändigini habar berdi. Onuň soňky söweşi 2005-nji ýylyň 11-nji iýunynda geçirildi, şonda Taýson irlandiýaly boksçy Kewin Makbraýddan ýeňildi.
Roý Jonsuň hasabynda 66 ýeňiş bilen 9 ýeňliş bar.