Pfizer COVID-19-a garşy sanjymyny Russiýada hasaba almak mümkinçiligine sereder

Pfizer COVID-19-a garşy sanjymyny Russiýada hasaba almak mümkinçiligine sereder

Amerikan farmaseptik kompaniýasy Pfizer kliniki synaglardan zerur maglumatlary alandan soň, Russiýada BioNTech nemes kompaniýasy bilen COVID-19-a garşy bilelikdäki sanjymy bellige almak üçin ýüz tutmak mümkinçiligine sereder. Bu barada Pfizer kompaniýasynyň habarynda aýdylýar diýip, russian.rt.com habar berýär.

Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrligi bu amerikan kompaniýasynyň sanjymyny Russiýada bellige almak üçin hiç hili garşylygyň ýokdugyny belledi.

9-njy noýabrda Pfizer bilen BioNTech koronawirusa garşy sanjymyň üçünji tapgyr kliniki synaglarynyň üstünlikli geçirilendigini habar berdiler. Synaglaryň netijeleri boýunça, sanjym COVID-19-yň ýokuşmagynyň öňüni almakda 90% netijeliligi görkezdi. Sanjymyň ABŞ-da noýabr aýynda hasaba alynmagyna garaşylýar.

“Pfizer kompaniýasy dalaşgär sanjymymyzyň dünýäniň jemgyýetçilik saglygynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeginiň üstünde işleýär. Biz sanjymy mümkin boldugyndan çalt ýola goýmak üçin halkara guramalar, ýurtlaryň hökümetleri we zerur bolan halatynda beýleki guramalar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk ederis” – diýip, kompaniýada belleýärler.

Düýn Moderna kompaniýasy, deslapky maglumatlar boýunça, sanjymynyň 94% täsirlidigini habar berdi. Gamaleýa adyndaky institutyň “Sputnik V” sanjymynyň täsirliligi 92%-e deň. Rospotrebnadzoryň “Wektor” ylmy merkeziniň “EpiWakKorona” sanjymy 14-nji oktýabrda bellige alyndy.