Türkmenistanda hepdäniň ahyrynda ilkinji gar ýagyp biler

Türkmenistanda hepdäniň ahyrynda ilkinji gar ýagyp biler

Meteorologlaryň çaklamagyna görä, şu hepdäniň ahyrynda Türkmenistanyň ýaşaýjylary gyşyň ýakynlaşýandygyny duýarlar we ilkinji gary görerler. Bu barada meteo.gov.tm habar berýär.

Iň ýokary sowuk ýurdumyzyň demirgazygynda bolar. Ýagny, ertir - 17-nji noýabrda Daşoguz welaýatynda howanyň temperaturasy daňdan -5 ... -9-a çenli peseler. Balkan, Ahal we Mary welaýatlarynda irden  -1 ... -3-e çenli aýaz bolmagyna garaşylýar, howa gündizine + 10 ... + 12-ä çenli gyzar.
18-19-njy noýabrda paýtagtyň ýaşaýjylary aýaz we ygally gar bilen ýüzbe-ýüz bolarlar: irden termometr -1 ... -2, günortan + 1 '.. + 2 görkezer. Daşoguz sebitinde gijeki aýaz -8 ... -10 çenli ýokarlanar, gündizine -1 ... 0 derejeden ýokary geçmez, ygal düşmez. Lebap welaýatynda irden birneme ýyly bolar: -4 ... -6 çenli, gündizine + 3 ... + 8 çenli, ýagyş ýagmaz. Balkan, Ahal we Mary welaýatlarynda howa irden -2 ... -5, günortan bolsa Balkan sebitinde iň yssy bolar  ýagny, 8-e çe-nli. 18-nji noýabrda çarşenbe güni Ahalda we Maryda ýagşyň we garyň ýagmagyna garaşylýar.