Eýranyň birinji wise-prezidenti: "Türkmenistan bilen söwda - Tähran üçin ileri tutulýan ugur"

Eýranyň birinji wise-prezidenti: "Türkmenistan bilen söwda - Tähran üçin ileri tutulýan ugur"

Eýranyň birinji wise-prezidenti Eshak Jahangiri serhet bazarlaryny açmagyň we Türkmenistan bilen söwdany ösdürmegiň Eýran Yslam Respublikasynyň hökümeti üçin ileri tutulýan ugurlardan biridigini aýtdy. Bu barada eýran habar beriş serişdeleri habar berýär.

Demirgazyk Horasan welaýatynda geçirilen maslahatda Eýranyň birinji wise-prezidenti bu welaýatyň Türkmenistan bilen söwdany ösdürmek üçin köp mümkinçilikleriniň bardygyny nygtady.
Eshak Jahangiri Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda serhet bazarlarynyň açylmagy iki ýurduň arasyndaky söwdanyň ösmegine goşant goşar we iki ýurduň serhetýaka sebitleriniň ýaşaýjylary üçin bähbitli bolar diýip umyt bildirdi.