Huawei kompaniýasy Honor smartfonlar brendini satmak isleýär

Huawei kompaniýasy Honor smartfonlar brendini satmak isleýär

Hytaýyň Huawei Technologies kompaniýasy Honor smartfonlaryny çykarýan bölümçesini satmakçy bolýar. Bu barada finance.rambler.ru habar berýär.

Göz öňünde tutulýan müşderileriň arasynda Digital China Group, şeýle hem smartfon önümçiliginde adygan Xiaomi kompaniýalary bar.
Şertnamada göz öňünde tutulýan mukdara 3,7 mlrd dollar baha kesilýär, ýöne satyljak emläkleriň doly düzümi heniz kesgitlenilmedi. Reuters agentliginiň çeşmeleri düzüme brendiň özi bilen bir hatarda barlag we konstruktor bölümçeleriniň, şeýle-de üpjünçilik zynjyryny gurnamak bilen meşgullanýan bölümleriň hem giriziljekdigini habar berýär.
Satuwdan soňra hytaý öndürijisi ähli ünsüni Huawei brendi bilen has gymmatbahaly we döwrebap kämil smartfonlary çykarmaga gönükdirer.
Honor brendi 2013-nji ýylda esaslandyryldy. Ol esasy kompaniýadan özbaşdak diýen ýaly işleýär. Bu marka bilen arzan smartfonlar, noutbuklar we beýleki elektronikalar öndürilýär. Huawei käbir zerurlyklar sebäpli bu brendi satmakçy bolýandygyny aýdýar.

“Eger-de Honor Huawei kompaniýasyna bagly bolman, özbaşdak hereket edip bilse, brendiň smartfonlary üçin gerekli serişde üpjünçiliginiň satyn alynmagy ABŞ-nyň Huawei girizen gadaganlygynyň astyna düşmez. Bu Honor smartfonlarynyň önümçiligi babatda işewürlige we üpjün edijilere kömek eder” – diýip, TF International Securities kompaniýasynyň seljeriji-analitigi Kuo Min Çi munuň asyl maksadyny we ähmiýetini düşündirdi. “Brendiň satylmagy Honor üçin utuşly we girdejili bolar” diýip belledi.