Türkmenistanda Hatyra güni çäklendirilen ýagdaýda geçiriler

Türkmenistanda Hatyra güni çäklendirilen ýagdaýda geçiriler

Türkmenistanda şu ýyl Hatyra güni gurbanlyk sadakalary berilmezden, çäklendirilen görnüşde geçiriler, diýip ORIENT agentligi habar.

Çäklendiriji çäreleriň girizilmegi sebitde we dünýäde emele gelen çylşyrymly epidemiologik ýagdaýlar bilen baglydyr. 
Öňüni alyş çärelerini nazara alyp, 6-njy oktýabr — Hatyra güni mynasybetli diňe gül goýmak çäresini geçirmeklik karar edildi.