Gurbanguly Berdimuhamedow iki sany wise-premýere berk käýinç yglan etdi

Gurbanguly Berdimuhamedow iki sany wise-premýere berk käýinç yglan etdi

Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, wise-premýerler Esenmyrat Orazgeldiýewe we Çary Gylyjowa berk käýinç yglan etdi.
Wise-premýerlere ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek soňky gezek duýduryldy.