Türkmenistanda futbol boýunça ýaryşlaryň ählisi soňa süýşürildi

Türkmenistanda futbol boýunça ýaryşlaryň ählisi soňa süýşürildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň adyndan geçirilýän ýaryşlaryň ählisi soňa süýşürildi. Bu ýaryşlara Ýokary liganyň hem-de ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagynda geçirilýän Türkmenistanyň çempionatlarynyň 3-nji aýlawynyň hem-de Kubokdyr, Naýbaşy kubogynyň oýunlary degişli. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň saýty habar berýär.

Ýaryşlaryň geçiş tertibiniň seneleri barada goşmaça mälim ediler.
Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň futbol çempionaty dört aýlawdan ybarat bolup, onda sekiz topar çykyş edýär.
Geçirilen 14 tapgyrdan soň 33 utuk toplan paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary ýaryş tertibinde birinji basgançagy eýeleýär. Ikinji, üçünji orunlarda degişlilikde “Ahal” (31 utuk) bilen “Şagadam” (22 utuk) toparlary ornaşdylar.
Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň nobatdakysynda Ýokary liga wekilçilik edýän toparlaryň 8-si (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Aşgabat”, “Şagadam”, “Nebitçi”, “Merw”, “Energetik”, “Köpetdag”) gatnaşar.
Naýbaşy kubogy ugrundaky duşuşykda bolsa ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony hem-de Kubogyň eýesi “Altyn Asyr” bilen futbol çempionaty ikinji hatarda tamamlan “Ahal” toparlary duşuşarlar.
Mundan öň, futbol çempionatymyzyň hem-de Kubokdyr Naýbaşy kubogyň oýunlarynyň awgust aýynyň soňlaryna geçirilýändigi habar berlipdi.