Jeff Bezos 2020-nji ýylda $7,2 milliard möçberde Amazonyň paýnamalaryny satdy

Jeff Bezos 2020-nji ýylda $7,2 milliard möçberde Amazonyň paýnamalaryny satdy

Amazon kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezos kompaniýanyň $3,1 milliard möçberinde ýene bir paýnamalar toplumyny satdy. Bu barada Bezosyň ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar we birža boýunça komissiýasyna iberen habaryna salgylanmak bilen CNBC teleýaýlymy habar berýär. Muny regnum.ru ýetirýär.

2020-nji ýylda Bezos kompaniýanyň $4,1 milliarddan gowrak möçberde özüne degişli bolan paýnamalaryny satdy. Şeýlelik bilen, işewüriň kompaniýanyň gymmat kagyzlaryny satmakdan gelen umumy girdejisi bu ýylda $7,2 milliarda barabar bolýar. Deňeşdirmek üçin getirsek, geçen ýylyň dowamynda işewür 2,8 milliard dollar möçberde paýnamany satdy.
Bezos Amazon korporasiýasynyň $170 milliarda durýan ýene-de 54 mln paýnamasynyň eýesi bolmagynda galýar. Amazon ikinji çärýegiň jemi boýunça, $88,9 milliard möçberde girdejini bellige aldy. Bu görkeziji 2019-njy ýylyň ikinji çärýeginiň netijeleri bilen deňeşdirilende 40% ýokarlandy. Şonda ol $63,4 milliard bilen bahalandyryldy. Geçen ýylyň ikinji çärýeginde kompaniýanyň girdejisi $2,6 milliarda barabar boldy.
Regnum agentliginiň habar bermegine görä, dünýäde iň baý adam — Amazon kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezos indi rekord möçberdäki $180 milliarda eýeçilik edýär. Kapitallaşdyrmasy $1,52 trilliona ýeten Amazon-yň paýnamalarynyň bahasynyň ýokarlanmagy netijesinde Bezosyň baýlygyna bir hepdäniň içinde tas $10 mlrd goşuldy. Kompaniýanyň paýnamalarynyň 11,1%-ine eýeçilik edýän Bezosyň paýynyň bahasy şeýlelik bilen, $181,5 milliarddan geçdi.
Amazon internet arkaly harytlary we hyzmatlary satýan dünýäde uly korporasiýa hasaplanýar. Ol 1994-nji ýylda Bezos tarapyndan esaslandyryldy.