Di Kaprio “Apple” bilen bilelikde film öndürmek boýunça aýratyn şertnama baglaşdy

Di Kaprio “Apple” bilen bilelikde film öndürmek boýunça aýratyn şertnama baglaşdy

Leonardo Di Kaprio we oňa degişli bolan “Appian Way” studiýasy “Apple” kompaniýasy bilen filmleri we teleýaýlym taslamalaryny bilelikde öndürmek boýunça aýratyn şertnama baglaşdy. Bu barada “Hollywood Reporter-e” salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.

Di Kaprio öň “Warner Bros” we “Paramount Pictures” bilen hem şuňa meňzeş şertnamalary baglaşypdy. Ýöne ol şertnamalar telewizion mazmunyň (kontentiň) döredilmegi bilen baglanyşykly däldi.
“Apple” eýýäm “Appian Way”-iň Deýwid Grannyň “Aý gülüniň ganhorlary” atly kitabynyň esasynda döredilen adybir filmi surata düşürmek üçin 200 million dollar töweregi maýa goýmaga razylyk berdi. Drama Martin Skorseze režissýorlyk eder. Demirgazyk Amerikada film “Apple TV +” arkaly görkeziler we halkara prokaty “Paramount” öz üstüne alar.

Öň, "Netflix"-iň Kiýewde Wan Dammly film düşürýändigini habar beripdik.