BAE-den Türkmenistana lukmançylyk ýükli ynsanperwer kömek ugradyldy

BAE-den Türkmenistana lukmançylyk ýükli ynsanperwer kömek ugradyldy

Birleşen Arap Emirlikleri iki ýurduň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäginde Türkmenistana 60 tonna lukmançylyk enjamy ýüklenen uçar ugratdy. Bu barada Emirlikleriň Habarlar gullugyna salgylanyp, Arzuw NEWS habar berýär.

Bellenilişi ýaly, bu ýük BAE-den Türkmenistana ugradylmagy meýilleşdirilen 90 tonna lukmançylyk enjamlarynyň 2/3 bölegi bolup, ýurtda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça​ Döwlet meýilnamasynyň çäginde zähmet çekýän, takmynan, 90 müň saglygy goraýyş işgärini goldamak üçin bölünip berilýär.
BAE-niň Türkmenistandaky ilçihanasynyň jogapkär wekili Abdulaziz al-Haşimi bu barada şeýle teswir berdi:

"BAE we Türkmenistan iki dostlukly ýurduň Liderleriniň umumy bähbitleri üçin ähli ugurlar boýunça gatnaşyklary yzygiderli berkitmek we ösdürmek ugrundaky tagallalarynda goldaw berýän ajaýyp ikitaraplaýyn gatnaşyklary saklaýarlar".