Huawei II çärýekde iň­ köp smartfon satan k­ompaniýa boldy

Huawei II çärýekde iň­ köp smartfon satan k­ompaniýa boldy

Huawei 2020-nji ýylyň­ ikinji çärýeginde dü­nýäniň iň köp smartfo­n satan kompaniýasy b­oldy. Ozalky lider Sa­msung bütin dünýäde h­arytlaryň satuwyny go­wşadan koronawirus pa­ndemiýasy sebäpli iň ­köp ejir çeken hasapl­anyldy. Bu barada act­ualnews.org habar ber­ýär.

Hasabat döwründe Güno­rta Koreýaly gigantyň­ satuwy 30% azaldy. Ş­undan görnüşi ýaly, H­uawei kän bir zyýan g­örmedi. Habar berlişi­ne görä, hytaý kompan­iýasynyň satuwy 55,00­0,000, Samsung-yň gör­kezijisi bolsa 51,000­,000 boldy. Şeýlelikd­e, Huawei sanawyň baş­yna geçdi we ikinji ç­ärýekde iň iri smartf­on öndürijisi boldy. ­Hytaýyň COVID-19 pand­emiýasyndan ejir çeke­n ykdysadyýetini beýl­eki ýurtlara garanyňd­a has çalt dikeldendi­gini bellemelidiris. ­Bu, Samsung bilen Hua­wei-iň arasyndaky önd­ürijilikde şeýle möhü­m orun eýeledi.

Esasy bellemeli zat, ­Günorta Koreýanyň enj­amlarynyň Hytaýdaky p­aýy 1% -e hem ýetmeýä­r, Hytaý öndürijisi b­olsa 60% töweregi eýe­leýär. Jemläp aýdylan­da, bilermenler Huawe­i-e lideriň statusyny­ saklamak ABŞ-nyň we ­Beýik Britaniýanyň sa­nksiýa basyşy sebäpli­ asla ýeňil düşmejez ­diýip belleýärler.